Prawa Gościa i prawa „Gościńca nad Wkrą”

 

Prawa gościa

 1. Gość ma prawa do zmian w rezerwacji wynikające z regulaminu pośrednika, u którego wykupił usługę.
 2. Gość ma prawo do wyrażenia opinii o swoim pobycie w „Gościńcu nad Wkrą”  w Internecie. Powinny być prawdziwe i rzetelne.
 3. Gość ma prawo reklamować usługi hotelowe, nie może reklamować warunków zewnętrznych niezależnych od hotelu (np. pogody).
 4. Gość ma prawo do reklamacji, jeśli rzeczywistość w „Gościńcu nad Wkrą”  nie odpowiada temu, co zawarte było w ofercie.
 5. Gość ma praw do zmiany pokoju, jeśli poda ku temu istotne przyczyny (zapach, uszkodzenia etc.).
 6. Gość ma prawo do spożywania śniadań w godzinach serwowania ich przez hotel.
 7. Gość ma prawo do realizowania świadczeń zawartych w wykupionej ofercie.
 8. Gość ma prawo do zgłaszania personelowi „Gościńca nad Wkrą”   niewłaściwych zachowań innych Gości.
 9. Dzieci mają prawo do korzystania z przeznaczonych dla siebie usług pod opieką rodzica, chyba że regulamin „Gościńca nad Wkrą” stanowi inaczej i „Gościniec nad Wkrą” zapewnia dla nich opiekuna.

Prawa „Gościńca nad Wkrą” 

 1. „Gościniec nad Wkrą” nie musi dokonywać zmian w rezerwacji na życzenie Gościa, jeśli nie była ona dokonana bezpośrednio w nim.
 2. „Gościniec nad Wkrą” ma prawo do pozwania sądowego Gościa, który w Internecie go zniesławił.
 3. „Gościniec nad Wkrą” nie odpowiada za warunki atmosferyczne i nie są one podstawą reklamacji.
 4. „Gościniec nad Wkrą”  nie musi przyjąć reklamacji Gościa na to, co zawarte było w zaakceptowanej przez niego ofercie.
 5. „Gościniec nad Wkrą”  nie musi zmieniać pokoju Gościa bez podania przez niego uzasadnionej przyczyny.
 6. „Gościniec nad Wkrą”  ma prawo do serwowania śniadań w godzinach ustalonych w ofercie zaakceptowanej przez Gościa.
 7. „Gościniec nad Wkrą”  może zaoferować Gościowi wykupienie usług poza pakietami. Nie ma obowiązku realizowania dodatkowych świadczeń lub usług niezawartych w pakiecie wykupionym przez Gościa.
 8. „Gościniec nad Wkrą”  ma prawo do wypowiedzenia świadczenia usług Gościom, którzy zachowują się nagannie. Ma także prawo nie przyjąć reklamacji Gościa na zachowanie pozostałych przebywających w hotelu, jeśli nie uzna go za zasadne.
 9. „Gościniec nad Wkrą”, o ile regulamin nie stanowi inaczej, nie ma obowiązku opieki nad dziećmi i nieletnimi, a za szkody przez nich poczynione finansowo odpowiadają rodzice.

 

 

 

 

 

Witamy. Opisz pokrótce Twoją sprawę, a odpiszemy najszybciej jak się da 😉